top of page

2022 m. fondo veiklos ataskaita

2023

2023 -aisiais metais užbaigti pirmųjų pacientų odontologiniai gydymai, pradėta naujų pacientų atranka bei gydymas. Skirta pagalba karo pabėgeliams iš Ukrainos. Fondas, tikėdamasis paskatinti jaunuosius mokslininkus - įsteigė vienkartines paramas iki 5000 eur.

2022 -aisiais metais užbaigti pirmųjų pacientų odontologiniai gydymai, pradėta naujų pacientų atranka bei gydymas. Skirta odontologinė pagalba karo pabėgeliams iš Ukrainos. Fondas, tikėdamasis paskatinti jaunuosius mokslininkus tęsti savo pradėtus mokslinius tyrimus, įsteigė vienkartines paramas iki 500o eur. 


Socialiai remtinų asmenų odontologinis gydymas: 


  • Pacientas SM. Gydymas pradėtas - 2021.04.28, baigtas - 2022.12.21. Gydymas atliktas Verkių odontologijos klinikoje, Kaune. 

  • Pacientas JM. Gydymas pradėtas -  2021.05.17, baigtas - 2022.12.30. Gydymas atliktas Ozo klinikoje, Vilniuje. 

  • Pacientas NK. Gydymas pradėtas - 2021.09.28, baigtas - 2022.06.06. Gydymas atliktas klinikoje Neodenta, Kaune. 


Pradėti nauji odontologiniai gydymai: 


  • Pacientas RG. Gydymas pradėtas 2022.04.07, Goštauto klinijkoje, Vilniuje.

  • Bendradarbiaujant su Fondo partenriu Neodenta, suteikta odontologinė pagalba 20-čiai karo pabėgelių iš Ukrainos. 


Mokslinės stipendijos: 


Fondas, skatindamas jaunuosius mokslininkus aktyviai ieškoti naujų atsakymų atsakymų bei tęsti savo pradėtus tyrimus, viešai paskelbė, kad skiria paramą mokslininiams darbams atlikti ir jų rezultatams publikuoti. Teikti paraiškas paramai iki 5000 eur gali gauti visi LSMU ir VU odontologijos faktultetų studentai bei gydytojai rezidentai, jaunieji gydytojai odontologai ( iki 5 metų po baigimo), bendradariaujantys su minėtų universitetų mokslininkais. 2022 m. skirtos stipendijos: 

  • Studentė G. Klimaitė, LSMU, mokslinio darbo pavadinimas - „Savaime susirenkančio peptido P11-4 poveikis ankstyviesiems karieso pažeidimams". Stipendija paskirta - 2022.02.07. 

  • Studentė G. Bilvinaitė, VU, mokslinio darbo pavadinimas „Biokeramikinių intrakanalinių medikamentų pritaikomumas regeneracinėje endodontijoje". Stipendija paskirta - 2022.12.19. 

bottom of page