top of page
pexels-cottonbro-studio-6528779.jpg
Concrete Wall

Vienas iš pagrindinių 2020 m. įkurto Kristupo Gutausko paramos fondo tikslų - skatinti odontologijos ir veido žandikaulių chirurgijos mokslinę veiklą. Nuoširdžiai tikime, kad skatindami mokslinę veiklą universitete ir už jo ribų, visi galime prisidėti prie tvirtesnės Lietuvos odontologijos bendruomenės kūrimo bei mūsų pacientų gerovės. 

 

Ketvirtus metus iš eilės fondo komitetas planuoja skirti paramą studentų, gydytojų rezidentų bei jaunųjų gydytojų moksliniams tyrimams atlikti ir jų rezultatams publikuoti. Tikimės paskatinti jaunuosius mokslininkus aktyviai ieškoti naujų atsakymų bei tęsti savo pradėtus tyrimus.

Teikti paraiškas paramai gali visi LSMU ir VU odontologijos fakultetų studentai, gydytojai rezidentai, doktorantai bei jaunieji mokslininkai, bendradarbiaujantys su minėtų universitetų dėstytojais. 

Stipendija gali būti skirta:

  • mokslinio darbo įgyvendinimui reikalingų sąnaudų padengimui (pvz.: tyrimui reikalingi įrenginiai ar programinė įranga, medžiagos, laboratorijos įkainiai ir kt.)

  • jau atliktam moksliniam darbui pristatyti (pvz.: konferencijos dalyvio mokestis ar kelionės išlaidos, pristatant pranešimą mokslinėje konferencijoje ir kt.).

2023 m. planuojamos steigti dvi stipendijos, siekiančios iki 3000eur. Darbus vertins mokslinė komisija (dr. V. Brukienė, dr. S. Drukteinis, dr. G. Janužis, dr. G. Žekonis) bei fondo valdyba. Projektą globoja dr. D. Razukevičius.

Paraiškas stipendijai gauti prašome siųsti adresu stipendija@kgfoundation.lt iki 2023.12.01. Paraiškos bus perduodamos komisijos narių komandai ir finansavimas suteikiamas tik atrinktiems darbams.

Atrinkti darbai bus skelbiami nuo 2023.12.15.

Mokslinis darbas turėtų būti odontologijos ar veido žandikaulių srities tema. Darbo tema turi būti nauja, aktuali ir inovatyvi. Turėtų būti iškelta aiški problema ir tyrimo tikslas. Paramą gauti pretenduojantis tyrėjas turi būti aiškiai nusimatęs ir aprašęs planuojamą tyrimo metodiką ir galimas išlaidas. Taip pat turėtų būti aprašomi tikėtini tyrimo rezultatai ir tyrimo nauda (remiantis literatūros duomenimis).

Jau atlikto mokslinio darbo pristatymo kaštams kompensuoti: reikalingas pilnai paruoštas mokslinis straipsnis arba jo santrauka bei planuojamų išlaidų sąskaitos arba detalizacija.

Tyrėjams taip pat gali būti suteikta kompensacija lygi jų asmeninių lėšų daliai, panaudotai rengiant mokslinį darbą ar jį pristatant. Kompensacija ar jos dalis iš fondo lėšų gali būti dengiama tyrėjams pateikus išlaidų sąskaitas.

The goal of the Kristupas Gutauskas Foundation is to encourage continuing innovative scientific research and projects, hold a science project competition and award the author of the most exceptional and clinically significant scientific research with a one-time incentive scholarship.

In the academic year of 2020/2021, the incorporators of the Kristupas Gutauskas Foundation will be holding a competition for scientific projects in dental medicine and maxillofacial surgery for the award of the incentive scholarship.

The key criterion when selecting the participating projects will be the relevance of the study for contemporary dental medicine and maxillofacial surgery. That could be literature reviews, pilot studies, scientific or clinical researches and unique clinical cases. 

Detailed information about the competition and other ongoing projects will be published soon.

 

If you have any questions, please do not hesitate to contact us.

Finansavimo tvarka ir lėšų įsisavinimas: 

  • Fondo lėšomis bus apmokamos paramą laimėjusių tyrėjų pateiktos sąskaitos (ar jų dalis).

  • Tyrėjai įsisavinę paramą, turės pristatyti fondui veiklos ataskaitą (joje laisva forma turėtų būti nurodomas darbo baigtumas, gauti rezultatai, darbo pristatymo galimybės ir planai, tyrimo praktinė nauda ir inovatyvumas).     

Paraiškas paramai gauti prašome siųsti adresu stipendija@kgfoundation.lt iki 2023.12.01.

bottom of page